O nás


chemické, fyzikálne, fyzikálno-chemické procesy čistenia odpadových vôd (najmä priemyselných)

viacúčelové koagulačné reaktory a kompletné flotačné linky (DAF)

biologické procesy čistenia odpadových vôd

procesy úpravy vody na pitné alebo technické účely

technológie spracovávania kalov a odpadov (vrátane špecifických)

realizácie ČOV a zariadení doma aj v zahraničí

Máte otázku?


Partneri