HRS - rotačné sito

HRS  -  rotačné sito  

 
 • plnoautomatické zariadenie na kontinuálne mechanické predčistenie odpadových vôd s obsahom nerozpustených látok, väčších ako voliteľné štrbiny rotačného sita
   
 • rotačné sito sa osvedčuje aj na kontinuálnu separáciu viacerých druhov kalov od vody (napr. chemických kalov po koagulácii, zahusteného aktivovaného kalu a pod.)  
   
 • separačný valec a konštrukcia sú vyrobené z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele, teleso a kryt sita z kvalitného konštrukčného polypropylénu
   
 • súčasťou dodávky rotačného sita je vlastný elektro-rozvádzač, ktorý riadi celú prevádzku sita (čerpanie zmesi na sito, výšku hladiny v akumulačnej nádrži, ostrek sita atď.)
   
 • zariadenie je vybavené prevodovkou Bonfiglioli alebo Nord, vnútorným ostrekom sita tlakovou vodou, kontrolnými sondami, havarijným prepadom atď.
   
 • dodáva sa vo výkonovom rade od 0,5 m3/h po 200 m3/h (vyšší výkon na požiadanie) so štrbinami od 0,25 mm po 5 mm
   
 • otestujeme separovanú zmes, vypracujeme návrh potrebného výkonu a separačnej úrovne, realizujeme kompletnú dodávku a montáž, garančný test, prevádzkovú dokumentáciu, odborný dohľad a poradenstvo