Biologické ČOV

Biologické ČOV – systém VFL (Vertical Flow Labyrinth)

 
 • pri nových a rekonštruovaných biologických ČOV na báze aktivačného procesu využívame atentovaný systém VFL (európsky patent EP 1919833)
   
 • VFL-systém sa vyznačuje nižšími prevádzkovými nákladmi, pretože čerpanie sa nerealizuje motorickými ale mamutkovými čerpadlami (úspora el.energie 30-50 %)
   
 • VFL-systém sa vyznačuje zvýšeným podielom anoxických zón, čím dochádza aj k lepšiemu odstraňovaniu makronutrientov N a P (súčasne sa šetrí el. energia na prevzdušňovanie)
   
 • ďalšou prednosťou VFL-systému je výrazne nižšia produkcia prebytočného kalu (prevažne stabilizovaného), čo prináša ďalšie úspory prevádzkových nákladov na kalové hospodárstvo
   
 • menšie ČOV sa vyrábajú z PP (od domových až po stovky EO), väčšie majú betónové nádrže s plastovými vostavbami, ktoré vytvárajú systém oxických a anoxických zón s vertikálnym prietokom vody a aktivačnej zmesi
   
 • akcia začína hydrotechnickými výpočtami a vypracovaním projektovej dokumentácie, končí odovzdaním kompletnej ČOV, záručným servisom a odborným dohľadom