Vybrané referencie

VYBRANÉ  REFERENCIE  PRIEMYSELNÝCH   Č O V   (PČOV)

 

PČOV s flotačnou linkou EVHflot (projekt, dodávka, realizácia)
•     hydináreň Viliniaus Paukstynas Vilnius (Litva)   
•     papiereň Huhtamaki ČR Přibyslavice (ČR)   
•     mliekareň Milkpol Czemacin (Poľsko)   
•     Bryndziareň a syráreň Zvolenská Slatina    
•     hydináreň HSH Veľké Zálužie   
•     priemyselná práčovňa Lindström Trnava

•     bitúnok mäsokombinátu Stryj (Ukrajina)

•     recyklovňa plastov Sárvári HUKE (Maďarsko)

•     spracovanie hydiny EU Poultry Horné Saliby
 


(2xEVHflot12 + kalové hospodárstvo)
(2xEVHflot12 kryté)
(EVHflot6)
(EVHflot3 + kalové hospodárstvo)
(EVHflot3)     
(EVHflot3 + kalové hospodárstvo)

(2xEVHflot2)

(kontajnerové usporiadanie EVHflot1 + rotačné sito
+ kompletné chemické hospodárstvo)
(EVHflot2 + rotačné sito + kompletné chemické hospodárstvo)
 

PČOV s koagulačným reaktorom EVHfilter (projekt, dodávka, realizácia)
•     galvanizovňa KLAUKE Slovakia Dolný Kubín
•     spracovanie červenej repy Jovaigé Vydmantai (Litva)   
•     neutralizačná stanica CHIRANA-PREMA Energetika Stará   
•     elektráreň ČEZ Chvaletice (ČR)
•     automobilový prepravca ČSAD Praha-Tišnov (ČR)
•     PČOV Veverské Knínice – pre VHZ-DIS Brno (ČR)
•     skláreň Saint-Gobain Vertex Hodonice (ČR)
•     umývanie oceľových fliaš Lahvárna I.  Ostrava-Vítkovice (ČR)       
•     umývanie oceľových fliaš Lahvárna II. Ostrava-Vítkovice (ČR)       
•     distribútor pohonných hmôt ČEPRO Klobouky u Brna (ČR)
•     distribútor pohonných hmôt ČEPRO Smyslov (ČR)
•     skláreň Preciosa Jablonné (ČR)
•     ČOV Podivín (ČR) – terciárny stupeň BČOV
•     výroba keramických filtrov – pre firmu Láník Boskovice (ČR)
•     Aquapark Čestlice – pre firmu Pecha Praha (ČR)
 


(EVHfilter1 + kalové hospodárstvo)
(EVHfilter1PP + kalové hospodárstvo)
(EVHfilter2)     
(EVHfilter5 + umývacia linka techniky)
(EVHfilter2 + umývacia linka)
(EVHfilter3)   
(EVHfilter5)
(2xEVHfilter5)
(2xEVHfilter5)
(EVHfilter3)
(EVHfilter3 + sorbčné filtre)
(EVHfilter7.5)
(2xEVHfilter7.5)  
(EVHfilter5)
(EVHfilter5 - vody z¬ prania piesk.filtrov)

 

Iné technológie PČOV a BČOV - väčšie kapacity
•     galvanizovňa CHIRAGAL Stará Turá  ....  PD + dodávka a realizácia F-ChČOV na ťažké kovy + kalové hospodárstvo
•     výroba dosák plošných spojov Ch-PRINT Stará Turá  ....  PD + dodávka a realizácia F-ChČOV na ťažké kovy + kalové hospodárstvo
•     mesto Topoľčianky – projektová dokumentácia, dodávka a realizácia zmeny technológie komunálnej BČOV
•     Minerálne vody Prešov – závod Baldovce – kompletná BČOV AT750 + kalové hospodárstvo
•     Liptovská potravinárska spoločnosť Ružomberok – rotačné sito na separáciu zemiakových šupiek od odp.vody
•     pivovar Urpín Banská Bystrica – dodávka a realizácia kontinuálnej neutralizácie procesových vôd
•     priemyselný park Kechnec – reaktor úpravy vody s integrovanými lamelami + lamelová usadzovacia nádrž
•     neutralizačná stanica DNV Energo Dubnica nad Váhom – projekt a dodávka kalového hospodárstva (dekantér)
•     Minerálne vody Prešov – závod Lipovce – rekonštrukcia DN BČOV
•     konzerváreň A+Z Veľké Úľany – dodávka a realizácia rotačného sito a lamelová usadz.nádrže ku systému závlah
•     Vinárske závody Topoľčianky – dodávka a realizácia dvojstupňového predčistenia procesových vôd
•     Ryba Bratislava – projekt a dodávka technológie ultrafiltrácie – recyklácia upotrebených rybných nálevov
•     tepláreň BATAS Bratislava – časť PD a dodávka technológie úpravy odpadových vôd z regenerácie ionexov
•     kafiléria Asavet Biřkov (ČR) – dodávka a realizácia intenzifikácie PČOV + prevádzkový poriadok
•     kafiléria ASAP Věž (ČR) – projekt , dodávka a realizácia intenzifikácie PČOV + prevádzkový poriadok
•     papiereň Smurfit Kappa Obaly Štúrovo – rekonštrukcia kalového hospodárstva (lamelový odvodňovací lis)
•     bitúnok Nourus-Mäso Tešedíkovo - repasácia flotátora, kompletné chemické hospodárstvo a odvodňovanie kalu (lamelový odvodňovací lis)

Deodorizačné jednotky EVHdeo
•     komunálna ČOV Bratislava-Devínska Nová Ves
•     Bioplyn Budča – bioplynová stanica
•     komunálna ČOV Kokšov-Bakša
•     BČOV Veverské Knínice (ČR) ¬– pre firmu VHSplus Veselí na Moravě  
•     BČOV České Budějovice (ČR) – pre firmu Spilka+Říha Soběslav
•     rybný závod Delimax Hodonín (ČR)  (inštalácia na streche budovy)
•     komunálna ČOV (60 tis. EO) Náměšť nad Oslavou (ČR) – pre firmu Outulný
•     BČOV Stod + BČOV Dobřany (ČR) – pre firmu Kunst Hranice
•     komunálna ČOV Moravský Krumlov (ČR) – pre firmu Hakov Hranice
•     Břeclav (ČR) a Mošnov (ČR) – mechanický stupeň ČOV
 


(3xEVHdeo6)  
(2xEVHdeo8)  
(EVHdeo5+EVHdeo3)  

(EVHdeo + práčka vzduchu)
(EVHdeo + práčka vzduchu)
 


Ďalšie menšie technológie pre PČOV a BČOV
•     výroba bytovej chémie Tatrachema Trnava – dodávka a realizácia diskontin. EVHrea3 + kal.hosp. EVHkalos
•     laboratórium Nafta Gbely - Plavecký Štvrtok (pre Ekotrade Martin) – projekt a dodávka PČOV (EVHrea0.5)
•     autoumyváreň FoxAutoTrade Stará Turá – dodávka a realizácia menšej PČOV
•     priemyselná práčovňa CWS-boco Service Center SK Bratislava - Dev.Nová Ves – neutralizácia odpadových vôd
•     vinárske závody Vitis Pezinok – realizácia akumulácie odpadových vôd + prevádzkový poriadok kanalizácie
•     čokoládovňa I.D.C Holding-Figaro Trnava – projekt a realizácia technológie PČOV (flotácia Krofta)    
•     mäsozávod Maroš Trenčín – projekt a realizácia technológie PČOV (flotácia Krofta)
•     komunálna ČOV Sabinov – plnoautomatická flokulačná stanica (pre Arad SK Košice)
•     komunálna ČOV Hamuliakovo – dodávka a montáž strojného vybavenia dosadzovacej nádrže    
•     výroba koľajových vozidiel Bonatrans Bohumín (ČR) – dodávka odvodňovacej súpravy  
•     komunálna ČOV Velehrad (ČR) – dodávka a montáž strojného vybavenia dosadzovacej nádrže
•     BČOV Moravské Budějovice (ČR) – pre firmu VHZ-DIS Brno – dodávka strojného vybavenia nádrží
•     komunálna ČOV Veľké Zálužie – dodávka chemického hospodárstva a MaR
•     kafiléria VAS Mojšova Lúčka – repasácia flotačného zariadenia Bioflot
•     Jasplastik Slovakia Nitra – odpieskovanie vody studne – lamelová usadzovacia nádržň
•     Pumpkin & P Lehota – dodávka rýchlozmiešavača (rúrkového flokulátora) EVHflok140/11


projektová dokumentácia (rôzne stupne PD)
•     Zeleninárska s.r.o. Kráľová pri Senci -  projekt (DSP) úpravy pracej vody na závlahovú vodu
•     mliekareň Tamilk Trnava – PD technológie PČOV (flotácia Krofta)    
•     bitúnok Nourus-Mäso Tešedíkovo – PD pre stavebné konanie (EVHflot3 + BČOV + kalové hospodárstvo)
•     bitúnok Cimbaľak Kurima – PD PČOV (EVHflot1) + BČOV+ kalového hospodárstva  
•     mliekareň Mozyr (Bielorusko) – technologická časť PD PČOV (EVHflot12 + kalové hospodárstvo)
•     komunálna ČOV Čachtice – PD kompletnej rekonštrukcie a dobudovania ČOV a kalového hospodárstva
•     čerpacia stanica + autoumyváreň Slovnaft Považská Bystrica-Orlové (pre Portik Bratislava) – PD F-ChČOV  
•     výroba fólií ChemosvitFolie Svit (pre Ekoservis SK) časť PD F-ChČOV – odp.vody z povrchovej úpravy plastov
•     Sladovna Hodonice (ČR) – prevádzkový poriadok kanalizácie a PČOV
•     chemická výroba Spolchemie – pre Cheming Pardubice (ČR) - PD PČOV
•     ČOV Paseky, Jevišovice, Lednice, Jilemnice (ČR) – realizačná PD strojnej časti ČOV
•     ČOV Břeclav a ČOV Strážnice – pre JVprojekt Brno (ČR) – realizačná PD strojno-technologickej časti ČS
•     projekty priamej aplikácie stabilizovaného aktivovaného kalu na pôdu – Vegum Dolné Vestenice, obec Mojmírovce
•     CHIRAGAL Stará Turá - galvanizovňa - PD pre stavebné konanie (DSP) F-ChČOV (Rebeka 05)
•     CH-PRINT Stará Turá - výroba dosák plošných spojov - PD pre stavebné konanie (DSP) F-ChČOV (Rebeka 05)


malá recirkulačná F-ChČOV REBEKA
→ spolu asi 1700 realizácií vo viacerých krajinách sveta (prevažne v autoumyvárňach a autoservisoch)