EVHflok - rúrkový flokulátor (rýchlozmiešavač)

EVHflok  -  rúrkový flokulátor  (rýchlozmiešavač)

 • hydraulický rýchlozmiešavač na zabezpečenie rýchleho kontaktu a zmiešania vody s dávkovanými chemickými činidlami;  vhodné aj pre akékoľvek agresívne činidlá
   
 • využiteľný pri všetkých procesoch chemickej úpravy vôd - pri neutralizácii, koagulácii, dezinfekcii a pod., kedy sa do vody kontinuálne dávkujú roztoky funkčných činidiel
   
 • pri tomto zariadení neexistuje žiadne obmedzenie prietoku (výkonu)
   
 • podľa požadovaného smeru prúdenia vody sa vyrába v pravotočivej alebo ľavotočivej verzii
   
 • zariadenie je podľa potreby vybavené vloženým turbulizátorom, indukčným prietokomerom, spätnou klapkou, armatúrou pre vstup od dávkovacích čerpadiel, pH-sondu (príp. inú meraciu sondu), vzorkovacími kohútmi, odvzdušnením, sanitačnými vstupmi a pod.
   
 • vyrába sa z kvalitných plastov (PVC, PVC-U, PP), podľa potreby alebo na požiadanie z ocele
   
 • rýchlozmiešavač býva súčasťou linky flotácie, reaktorovej ČOV, úpravovní vôd a všade tam,  kde je potrebné zabezpečiť rýchly kontakt a zmiešanie vody s funkčnými činidlami