EVHdeo - deodorizačné filtre

EVHdeo  -  deodorizačné filtre  
 

 • zariadenie na odstránenie pachových emisií z objektov ČOV, čerpacích staníc, kalojemov, ale aj rôznych priemyselných objektov
   
 • zapáchajúce vzdušniny sú kontinuálne odsávané z určených priestorov radiálnym ventilátorom so zodpovedajúcim výkonom a vháňajú sa cez biofiltračnú náplň, ktorá zápach eliminuje
   
 • v prípade potreby je možné pred deodorizačný filter predradiť pračku vzduchu
   
 • poskytujeme návrh potrebnej kapacity biofiltra a výkonu odsávacej techniky, dodávku, montáž, skúšobný test, dokumentáciu, odborný dohľad a poradenstvo   
   
 • súčasťou dodávky EVHdeo je základná konštrukcia (nádrž, rám, nohy), preparovaná náplň,  systém kropenia bio-náplne, rozvodné potrubia, kontrolné armatúry a dokumentácia
   
 • biofilter je možné umiestniť vedľa stavebných objektov alebo na strechu vhodnej budovy
   
 • biofiltre je možné zostaviť do akejkoľvek potrebnej veľkosti deodorizačnej jednotky, teda výkonovo bez obmedzenia