Flotácia – Bryndziareň a syráreň Zvolenská Slatina