Kontakt

Sídlo:

EVH SK s. r. o.
Furdekova 10
851 03 Bratislava 5

Kontakt:

+421 2 6381 2542
+421 915 743 079

E-mail:

vh@evh.sk
evh@evh.skIng. Vladimír Hlavačka, PhD., konateľ / technológ

 

Máte otázku? Napíšte nám... 
Spoločnosť EVH SK s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro. vložka: 32880/B.